Tuesday, April 09, 2013

Norway Open 2013 Results


NAME
TOTAL
Sushruth Ravish
44
Prajwal Likhar
33
Supreeth
41
Ranajeet Soman
71
Akshay Bairage
6
Tuhin Raj
24
Vibhav Bhave
47
Debajyoti Adhikari
53
Roshith Mohan
82
Vinit Sonawane
46
Aditya Chandorkar
82
Anurag Danda
61
Rohan Danait
58
Pranav Pawar
55
Saikat Sarkar
78
Omkar Dhakephalkar
64
Parminder Singh
57

No comments: